Stereo MC's


Stereo er lyd gengivet igennem to kanaler/højtalere. Anvendes bl.a. ved fremstilling af nyere grammofonplader, Audio CD, kassettebånd, og lyddelen til videobånd, video CD, i nogle tilfælde DVD mv. Danmarks Radio begyndte at sende stereo efter pilottonesystemet i 1966. Program 3 dog først fra 1972. I 1988 begyndte TV2 med stereolyd efter NICAM systemet, der senere også blev indført på DR TV..