Roger Waters


Roger er en oprindelig engelsk variant af drengenavnet Rodger. Navneleddet Rod- kan komme af det norrøne ord ''hróðr'', der betyeder "ære" eller "berømmelse", eller af det gammelhøjtyske ''hruod'' med samme betydning. Det andet navneled kan komme af det norrøne ''geirr'' eller det gammelhøjtyske ''ger'', der begge betyder "spyd", eller af det urnordiske ''*hariaR'', "kriger", eller ''*wariaR'', "forsvarer". ''Hroðgar'' var en gammelengelsk og ''Hróðgeirr'' en norrøn variant af navnet.