Prins Thomas


Prins (låneord fra oldfransk: ''prince'' (= "den første") gennem mellemhøjtysk ''prinze''). Ordet betød oprindelig bare "den første" efter det latinske ''princeps''. Oversættelsen udvikledes til begrebet fyrste, der var synonymt med prins i en lang periode, indtil dette begreb fik de følgende betydninger. En prins er en søn af en regent eller en kvindelig regents ægtemand (denne sidste ofte kaldt en ''prinsgemal''). En prins, som er den første i arverækkefølgen til regenten, er kronprins. En prins, som ikke er søn af regenten, men alligevel er den første i arverækkefølgen, er arveprins. En Hustru|kone til en prins er en prinsesse. Når kronprinsen krones, bliver han konge og hans prinsesse bliver dronning (monark)|dronning.