Lolita Pop


''Lolita'' er en roman af Vladimir Nabokov. Den handler om en voksen mands besættelse af en 12-årig pige. Romanen er filmatiseret to gange: I 1962 af Stanley Kubrick og i 1997 af Adrian Lyne, ligesom romanen har dannet grundlag for et skuespil fra 1981 af Edward Albee. Nabokov arbejdede på ''Lolita'' i over fire år i starten af 1950'erne, da han var professor i litteratur på det amerikanske Cornell University|Cornell-universitet. Fire amerikanske forlæggere afviste at trykke bogen, inden Olympia Press i Paris udgav den i 1955. Den første oversættelse af bogen var den danske som udkom i 1957 på Hans Reitzels Forlag udført af Tom Bright.[http://www.d-e-zimmer.de/HTML/coverlist-en.htm List of Lolita Editions (English)] Først i 1958 udkom bogen i USA, hvor den omgående blev en bestseller. Inden da havde Nabokov kun haft en mindre læserskare, selv om han havde skrevet en lang række romaner, noveller, digtsamlinger og skuespil, først på russisk i sin europæiske periode 1922-40, dernæst på engelsk i USA. Efter "Lolitas" succes blev hans russiske romaner oversat til engelsk. Da Kubrick skulle filmatisere ''Lolita'', krævede Filmcensur|censuren, at pigens alder skulle være 14, hvad der blev efterkommet.

Festivals

Copyright © 2024 Festivalhistorik
Sponsored by upsound.com