Veto


Veto (latin: "jeg forbyder") er et udtryk for den ret, som en vis person eller anden beslutningstagende enhed har til at forhindre en given beslutning. Vetoretten kan dermed afværge en vedtagelse, selvom der i øvrigt er flertal for den. Udtrykket stammer fra Romerske republik|republikkens Rom, hvor tribunhvervet var udstyret med en beføjelse til at forhindre vedtagelsen af bestemmelser i Det romerske Senat|senatet. Dette gjordes ved at tribunen trådte frem på senatsgulvet og fremsagde: ''"Veto"'' – "jeg forbyder".

Festivals

Copyright © 2024 Festivalhistorik
Sponsored by upsound.com