Vive La Fête


Vive er en landsby ved Mariager Fjord, med 144 indbyggere,[http://www.openstreetmap.org/node/1714907895#map=13/56.7060/10.0350 openstreetmap - Vive] beliggende 5 kilometer vest for Hadsund. Landsbyen havde i 1682 20 gårde og 1 hus med og 8 huse uden jord, i alt 412,2 td. dyrket land skyldsat til 63,71 tdr. hartkorn.Pedersen, s. 281 Dyrkningsmåden var græsmarksbrug med tægter.Frandsen, bilagskort I midten af 1800-tallet havde Vive Kirke, præstegård, skole, kro og vandmølle.Trap, s. 229

Festivals

Copyright © 2024 Festivalhistorik
Sponsored by upsound.com